• logo
ETICKÁ LINKA
Vážený oznamovateli, tímto způsobem Vám společnost TWHE, TWHA a TWHG umožňuje provést oznámení v rámci kanálu bezpečné ETICKÉ LINKY. Prostřednictvím tohoto systému lze podat podnět k prošetření oznámení o protiprávních jednáních TWHE, zejména spáchaných přestupcích, trestných činech, prohřešcích vůči zaměstnancům a jejich osobní důstojnosti či diskriminace a dále porušení jiných právních předpisů ČR a EU, jako například zadávání veřejných zakázek, praní špinavých peněz, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí, ochrana osobních údajů a další.
Systém umožňuje utajit totožnost oznamovatele a ochránit ho před odvetnými opatřeními ze strany společnosti TWHE, TWHG a TWHA. Informace jsou zpracovávány a šetřeny externím nezávislým zpracovatelem advokátní kanceláří Becker a Poliakoff, s.r.o. U Prašné brány 1078/1Praha 1, 110 00, která je zavázána mlčenlivostí o osobě oznamovatele.
Do systému máte možnost zadat své oznámení s uvedením vašeho kontaktního emailu nebo telefonu nebo provést oznámení anonymně. Pokud provedete anonymní oznámení, nebude Vám umožněno být ve lhůtě do 7 dnů informován o přijetí oznámení a rovněž získat informace o závěrech provedeného šetření do 30 dnů od oznámení. Oznámení lze realizovat také emailem na adresu TWHE@taskpool.cz nebo ethicline@twhe.cz nebo telefonicky na telefonní číslo +420 224 900 000. Bližší informace k procesu oznamování naleznete ve vnitřní směrnici společnosti.
ETICKÁ LINKA SPOLEČNOSTÍ
- Trans World Hotels & Entertainment, a.s.
- Trans World Hotels Germany GmbH
- Trans World Hotels Austria GmbH
VSTOUPIT